Bitka o Orfeus (BFG #1)
Napísal Zrudi   
©tvrtok, 29 november 2007
bfg1.jpgKapitán Tarzik s napätím sledoval senzorové obrazovky a dúfal, že zvyšok flotily dorazí včas. Preklínal admirálove rozhodnutie pátrať po pirátoch vo viacerých sektoroch medzi asteroidmi a planétkami na okraji sústavy Alirs. Teraz bol na orbite Orfea úplne sám proti postupujúcemu krížniku chaosu. Renegádska loď bola temer o polovicu väčšia než jeho Neporaziteľný.

Krížnik opustil kryt prašného mračna a naberal na rýchlosti, vo vhodnej vzdialenosti k zahájeniu paľby bude čoskoro. Maximálne dvadsať minút, odhadoval Tarzik. Ľahký krížnik triedy Dauntless využil gravitačné pole planéty na zmenu pozície, aby dokázal využiť plnú silu svojich predných laserových batérii. Jedna, možno dve salvy, odhadoval Tarzik. A keď sa dovtedy neukáže admirál Striebke, Cisár nám pomáhaj.
Znova rozkázal vyslať do éteru správu o napadnutí Orfea. Zo základne na planéte mu hlásili ďaľšie energeticke kontakty, dosiaľ však v dostatočnej vzdiaľenosti.
"Za Cisára! Pripravte sa k boji!" znelo plastocelovým kolosom keď vyšiel ponad planétu a zameral protivníka. Tarzik na obrazovke videl nezreteľnú siluetu krížnika triedy Slaughter ako sa veľkou rýchlosťou blíži k planéte pod ním.
Otočil svoju mohutnú postavu v uniforme na zbraňových dôstojníkov.
"Laserové batérie pripraviť!"
Dôstojníci sa sklonili nad prístroje a mostíkom sa ozvala sústredená modlidba ku Strojovému bohu. Tarzik sám prosil Cisára o požehnanie.
Onedlho sa ozval rozkaz.
"Paľte!"
V predu na prove sa zablyslo, loďou sa rozľahli sotva zreteľné otrasy. Na chvíľu zavládlo hrobové ticho, ktoré prerušil až senzorový dôstojník.
"Cieľ zasiahnutý! Štíty dolu! Oheň na prove! Cisár buď pochválený, všetky tri rany zásah!"
Kapitán Tarzik, už starší muž s tridsiatimi troma rokmi aktívnej dôstojníckej služby vedel, že lepší zásah sa im ani podariť nemohol. Ale rovnako dobre vedel, že je to sotva škrabanec na obrovskej konštrukcii temného krížniku chaosu. Ten sa približoval s rovnakou desivou rýchlosťou ako doteraz.
Na predných palubách nabíjali servitori, nevoľníci s mužstvom laserové batérie na ďalší výstrel. Obsluhy bočných delostreleckých batérií a protilietadlových veží zatiaľ v napätí čakali na rozkazy, pridelené palubné jednotky bezpečnosti stáli na stanovištiach pripravené na nevyhnutný boj, ktorý sa prenesie na palubu  Neporaziteľného.

Druhá salva z laserových batérií následovala už po zapojení sa diel krížniku chaosu. Paluba Neporaziteľného sa desivo otriasala, štíty praskali, padali a znova boli obnovované generátormi, okolo ktorých horúčkovito pobehovali technokňazi s modlidbami upokojenia na perách a mocnými nástrojmi v rukách. Praskali staré potrubia, do útrob lode sa valil dym, špinavá neprefiltrovaná voda a para. Plazmový reaktor ochladzovali na núdzovom režime, mohutný plastocelový trup začínal praskať a do priestoru vylietali prvé obláčky atmosféry. A ľudí.
Druhá salva sotva oslabila štíty krížniku, ktorý sa dostal dostatočne blízko na vyslatie útočných kománd. Kapitán Tarzik sa pokúsil oplatiť mu to rovnakou mincou, no zanechať na Neporaziteľnom dostatok mužov na efektívnu obranu.
Medzi dvoma oceľovými gigantami, horiacimi, praskajúcimi energiou a zábleskami štítov, prelietali člny, rakety, malé lietadlá, torpédka i delostrelecké granáty strieľajúce Neporaziteľným v zúfalej snahe spôsobiť aspoň trocha škody. 
 
Boj nablízko bol divoký, krutý a pre menšiu imperiálnu loď zničujúci. Ľavobok v plameňoch bol plný prasklín, dier a z priestorov delostreleckých batérií vyrážali do vesmíru fontány oranžových explózií. Ľahký krížnik v podstate zastal na mieste, motory nefunkčné a plazmové jadro na pokraji zrútenia. Kto mohol, opúšťal loď. Kapitán Tarzik, stál pri priezore, so zmesou strachu a rešpektu sa díval na svôjho vraha, obrovskú konštrukciu krížnika Slaughter. Ruky za chrbtom, oblečený v prehliadkovej uniforme, stál na mostíku sám. Vydal povel k opusteniu lode a všetci dôstojníci už dávno sedeli v záchranných člnoch.
Po lodi v agónii sa pohybovalo niekoľko zabudnutých renegádov a  zopár zrádnych astartes. Bežali chodbami, rozosievali paniku a skazu. Palubná bezpečnosť síce s veľkým úsilím odrazila hlavný nápor síl chaosu, no niekoľko skupín sa dostalo až k mostíku. Za kapitánom stále nehybne stojacim oproti krížniku, ležalo na špinavej, zakrvavenej zemi medzi desiatkami mŕtvol, veľké telo zakuté v strieborno-žltom adamantiovom brnení astartesa. Zradcu. Rúhača.

Na mostíku Neohrozeného stál v podobnej pozície ako Tarzik admirál Rudolf Striebe. Sledoval vopred prehraný zápas Neporaziteľného s omnoho silnejším súperom. A čakal.
Desiati lex-matematici pomáhali vrchnému strelcovi Hanseltovi so zameraním nova kanónu na cieľ. Striebe dúfal, že zásah bude presný a neohrozí ľahký krížnik jeho flotily.
Posledné hlásenia od skenerov dlhého dosahu hovorili o rýchlo sa približujúcej lodi smerom z ľavoboku a jednej zpredu. Priamo oproti Neohrozenému a Nezničiteľnému vleteli do systému eskortné lode triedy Cobra nasledované ľahkými korvetami triedy Sword. Dohromady šesť ľahkých lodí sa hnalo smerom odkiaľ prichádzali dva ďalšie, silné,signály. Kapitán Ballis z lodi Nezmieriteľný informoval admirála, že ho nasleduje na plný výkon smerom a čoskoro dorazí. 
"Paľte!" rozkázal Striebe úsečne. Loďou otriasol slabší úder ako strela z nova kanónu vyrazila podsveteľnou rýchlosťou k svojmu cieľu. Okamih nato exlodovala priamo na ciely, trhajúc krížnik chaosu na kúsky.

Tarzik nezmenil svoju pozícu, čakal až Neporaziteľný odpláva priestorom z dosahu nepriateľa. Alebo, a to skôr, až ho krížnik chaosu nemilosrdne rozstrieľa na kúsky plastocele. Neustále upieral pohľad na protivníka, ktorého nikdy z takej blízkosti nevideľ. A už ani neuvidí, blesklo mu hlavou.
V tom momente vesmír vybuchol v záplave jednoliateho bieleho svetla a donútil Tarzika zavrieť oči a inštinktívne sa skloniť. Vo vesmíre nepočuť zvuk, no exlpóziu nova kanónu cítili všetci v okolí. Všetci, ktorých nezasiahol.
Slaughter sa zlomil v polke, praskol ako drevená vetva, vypustil do horiaceho priestoru svoje špinavé, olejové, kyslíkové, ľudské i neľudské vnútornosti, kusy strojov, tankov, diel, koľají. Všetkého čo mal v zdanlivo bezodných útrobách. Tarzik zdesene náhlu sledoval skazu krížniku, keď si všimol vzrastajúcej žiary v miestach gigantickej strojovne. V jej útrobách sa rodilo slnko. A chystalo sa explodovať.
Za krátky okamih celý zvyšný kapitánov svet zaplnila žiara vybuchujúceho reaktoru a pohltila jeho vlasntú, smrteľne ranenú loď.

Admirál Striebe s divným pocitom osobného sklamania sledoval skazu dvoch lodí. Kapitán Tarzik bol skvelý veliteľ s disciplinovanou posádkou a hoci veril, že Tarzik vydal rozkaz na opustenie lode, explóziu nova kanónu a výbuchy oboch reaktorov nemohol nik prežiť. Modlil sa len k Cisárovi, za dobré kryty a filtre na budovách na Orfeovi, oba výbuchy zasiahli povrch planéty a v plameni vaporizovali takmer neznateľnú atmosféru planétky.
Dlho nad stratou nemohol uvažovať, alarm hlásil rýchle približovanie ďaľšieho krížniku triedy Slaughter z ľavoboku.
"V dostrele za dvadsať minút, lord admirál!"
"Pripraviť posádky bombardérov! Batérie na ľavom boku do pohotovosti! Laserové batérie červený poplach! Natočiť na ľavobok! Loď, udržujte stabilný kurz smerom na Orfeus! A kontaktujte kapitána Ballisa. Nech sa ponáhľa!" jeho rozkazy sa začali rozliehať celou loďou. Posádka ožila modlidbami, námahou a vzrušením.
Nezničiteľný, krížnik triedy Lunar, udržoval pozíciu mierne pred Neohrozeným, chrániac ho pred možným náhlym útokom od hlavnej skupiny chaosu, približujúcej sa z pravoboku.

"Tri, dva, jedna. Paľ!" Striebe sledoval hlásenia dôstojníkov-pozorovateľov o škodách na nepriateľskej lodi. Delostrelci sotva preťažili štíty a laserové batérie kompletne minuli. K cieľu letela letka bombardérov, no krížnik vyzeral nepoškodený. A z vlastnej skúsenosti vedel, že jeden z týchto vražedných strojov by mohol veľmi vážne poškodiť aj jeho vlastnú loď a dovoliť tak zvyšku flotily nájazdníkov, aby ich prekonali a zničili.
Našťastie, Cisár buď pochválený, mám v zálohe eso, pomyslel si s úsmevom a vydal kódovaný rozkaz kapitánovi Ballisovi a jeho formácii. Odpoveď došla skôr než stihol renegádsky krížnik opätovať paľbu.
Spoza prašného mračna z dávno rozbitej kométy vyrazila za svojim cieľom skupina kapitána Ballisa. Ľahký krížnik Nezmieriteľný a dva eskortné torpédoborce spustili ihneď paľbu a cieľ dostal plný zásah. Po celom pravom boku Slaughtera sa rozhoreli ohne, mohutný trup sa poohýbal a popraskal. Jedna zo strieľ zasiahla gigantický motor v zadnej časti lode a tá sa následne stala neovládateľnou.
Jedinou prekvapivou salvou sa flotila zbavila veľkej hrozby a ťažko poškodený krížnik neškodne preplával ponad strieľajúce lode admirála Strieba.
"Bombardéry sledujte protivníka! Flotila, kurz na Orfeus a otočiť sa v jeho gravitačnom poli! Ballis vyraz priamo na cieľ!"
V tom sa povedľa ľahkých torpédoborcov triedy Sword a Cobra vynoril z priestoru krížnik triedy Styx.  

Admirál Striebe reagoval rýchlo a skôr než jeho loď stihla vojsť do gravitačného poľa Orfea, jeho lex-matematici na čele s Hansletom zamerali Styx a vystrelili nova kanónom. V nevhodnom uhle, s krátkym časom na dokonalé zameranie a v príliš veľkej rýchlosti lode, Hanslet dokázal presne zamerať a strela rozpútala na Styxe hotové peklo. Anihilovala veľkú letku útočných bombardérov, ktoré Styx práve vypustil a teraz smerovali na torpédoborce triedy Sword po jeho ľavoboku. No hlavne poničil mostík, zapálil hangáry, prerušil spojenia medzi streleckými palubami a dostatočne vyradil loď z ďalšej akcie. Jej kapitán začal s úhybnými manévrami a zmizol v priestore. Neskôr boli na jeho pozíciu vyslané letky bombardérov a sondážnych lietadiel, no okrem množstva trosiek nič nenašli.

Vrchný veliteľ nájazdníckej flotily videl, že jeho odvážny plán na zničenie základne na Orfeovi nevyšiel a pokúsil sa o útek. Prenasledovaný skupinou kapitána Ballisa, ostrelovaný nova kanónom tentoraz už bez výrazného úspechu, stretol sa s jednotkou torpédoborcov Cobra, ktorý hrdinsky vyrazili k útoku.
S Cisárovým požehnaním zasiahli torpédami vreckovú bitevnú loď triedy Repulsive, spôsobiac znateľné škody. Nepriateľ nemal zľutovania a ako dopadali na Repulsive prvé torpéda, posledná Cobra sa menila v anonymný oblak superhorúcich trosiek.

Tri hodiny po vypálení prvej salvy od Neporaziteľného nastal kľud. Zvyšné protivníkove lode utiekli, iba jedna nepoškodená. Adepti od senzorov hlásili ťažké poškodenie na krížniku Slaughter a Styx a ľahšie poškodenie na vreckovej bitevnej lodi Repulsive. Imperiálne námorníctvo na oplátku prišlo o ľahký krížnik Dauntless a štyri torpédoborce Cobra.
Admirál Striebe obetoval dlhú modlidbu Cisárovi za mrtvých na Neporaziteľnom a zakázal sláviť víťazstvo.

Bitka o Orfeus 1000pts
Battlefleet His Majest (Imperium of Man - Zrudi) vs Chaos raiders (Chaos - Ironmaiden)

Admiral
Rudolf Striebke

Meno: Neohrozený
Trieda: Mars Battlecruiser
Kapitán: Rudolf Striebke

Meno: Nezničitelný
Trieda: Lunar Cruiser
Kapitán: Ljutens

Meno: Nezastaviteľný
Trieda: Dauntless Light cruiser
Kapitán: ibn Farrid

Meno: Nezmieriteľný
Trieda: Dauntless Light cruiser
Kapitán: Ballis

Meno: Jutta
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Ianna
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Tiren
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Soho
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: I-224
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-225
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-311
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-356
Trieda: Cobra
Kapitán:

W 1/T 0/L 4

Comments
Written by zrudi on 2007-11-29 20:13:16
8) tak ja len že ma uveď ako autora ty hnusak...a ne že napisal elwe :(
Written by elwe on 2007-11-30 13:13:31
aha pixe fakt.. 8)
com
Written by elwe on 2007-11-30 13:14:27
aha pixe fakt.. 8)
Written by Thodeus on 2007-12-01 17:43:29
ZRudi. Klobuk dole. Je to peckove. Nemas nahodou napisanu celu knihu v takomto style? ;) Ak tu budes postovat podobne clanky ja budem len raad.
lamisil liver
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2007-12-15 03:31:27
xanax drug is about xanax drug. diazepam is about roche diazepam. norco is about norco. headache is about headache. fioricet codeine site is about fioricet codeine. diflucan is about diflucan. hydroxyzine is about hydroxyzine. online vicodin site is about online vicodin. zolpidem addiction is about zolpidem addiction. carisoprodol prices is about carisoprodol prices. irritable bowel syndrome is about irritable bowel syndrome. lamisil liver is about lamisil liver.
klonopin xanax
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-03 19:40:48
klonopin is about klonopin xanax. alprazolam fedex is about alprazolam fedex. hoodia is about hoodia. ciprofloxacin is about ciprofloxacin hcl. discount tramadol is about discount tramadol. zolpidem is about zolpidem dose. fioricet information is about fioricet information. buy phentermine cod is about buy phentermine cod. ionamin is about between drug interaction ionamin paxil. viagra is about viagra order. adderall 30 is about adderall 30. klonopin xanax is about klonopin xanax.
oxycodone w apap
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-09 12:39:18
carisoprodol online pharmacy is about carisoprodol online pharmacy. prices for hydrocodone is about prices for hydrocodone. thyroid disorder is about thyroid disorder. ephedrine synthesis site is about ephedrine synthesis. buy alprazolam is about buy alprazolam. percodan online pharmacy is about percodan online pharmacy. amoxicillin is about amoxicillin effects side. tramadol is about tramadol. vicodin is about vicodin without prescription. detox from lortab is about detox from lortab. buy sibutramine is about buy sibutramine. oxycodone w apap site is about oxycodone w apap.
buy codeine phosphate
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-14 20:59:45
birth defects site birth defects blog. lamisil lamisil order blog. paxil site paxil blog. general anxiety disorder symptoms general anxiety disorder symptoms blog. norco norco delivery blog. tramadol ultram site tramadol ultram blog. ambien order ambien blog. cost of plavix cost of plavix blog. norco norco blog. fexofenadine pseudoephedrine site fexofenadine pseudoephedrine blog. sibutramine hydrochloride monohydrate sibutramine hydrochloride monohydrate blog. lortab dose lortab dose blog. buy codeine phosphate buy codeine phosphate blog.
hoodia medication
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-18 18:44:48
allergic zithromax site allergic zithromax blog. premarin premarin mexico blog. minocycline hcl site minocycline hcl blog. allergic reaction to amoxicillin site allergic reaction to amoxicillin blog. buy carisoprodol diazepam online soma site buy carisoprodol diazepam online soma blog. lortab order site lortab order blog. tylenol 3 with codeine tylenol 3 with codeine blog. tadalafil cheap tadalafil blog. hydrocodone dosage hydrocodone dosage blog. ativan addiction site ativan addiction blog. bactrim tablet bactrim tablet blog. href oxycontin phentermine viagra xanax site href oxycontin phentermine viagra xanax blog. hoodia medication site hoodia medication blog.
purchase aldara
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-21 20:30:55
tylenol with codeine during pregnancy tylenol with codeine during pregnancy blog. soma soma san diego blog. sibutramine sibutramine blog. amoxicillin amoxicillin for dog blog. codeine purchase codeine blog. buy paxil uk buy paxil uk blog. paxil suicide paxil suicide blog. diflucan breast diflucan feeding blog. codeine phosphate use codeine phosphate use blog. zithromax zithromax tripac blog. augmentin versus zithromax site augmentin versus zithromax blog. wellbutrin side effects wellbutrin side effects blog. purchase aldara purchase aldara blog.
hydrocodone without prescription order
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-25 05:28:49
hydrocodone order site hydrocodone order blog. buy soma online buy soma online blog. hydrocodone prescription hydrocodone prescription blog. cheap tramadol cheap tramadol blog. soma furniture soma furniture blog. ambien no prescription ambien no prescription blog. premarin overnight site premarin overnight blog. leviquin leviquin blog. ciprofloxacin drug information site ciprofloxacin drug information blog. levaquin for sale levaquin for sale blog. hydrocodone without prescription discount hydrocodone without prescription discount blog. diazepam prednisone diazepam blog. hydrocodone without prescription hydrocodone without prescription order blog.

bfg1.jpgKapitán Tarzik s napätím sledoval senzorové obrazovky a dúfal, že zvyšok flotily dorazí včas. Preklínal admirálove rozhodnutie pátrať po pirátoch vo viacerých sektoroch medzi asteroidmi a planétkami na okraji sústavy Alirs. Teraz bol na orbite Orfea úplne sám proti postupujúcemu krížniku chaosu. Renegádska loď bola temer o polovicu väčšia než jeho Neporaziteľný.

Krížnik opustil kryt prašného mračna a naberal na rýchlosti, vo vhodnej vzdialenosti k zahájeniu paľby bude čoskoro. Maximálne dvadsať minút, odhadoval Tarzik. Ľahký krížnik triedy Dauntless využil gravitačné pole planéty na zmenu pozície, aby dokázal využiť plnú silu svojich predných laserových batérii. Jedna, možno dve salvy, odhadoval Tarzik. A keď sa dovtedy neukáže admirál Striebke, Cisár nám pomáhaj.
Znova rozkázal vyslať do éteru správu o napadnutí Orfea. Zo základne na planéte mu hlásili ďaľšie energeticke kontakty, dosiaľ však v dostatočnej vzdiaľenosti.
"Za Cisára! Pripravte sa k boji!" znelo plastocelovým kolosom keď vyšiel ponad planétu a zameral protivníka. Tarzik na obrazovke videl nezreteľnú siluetu krížnika triedy Slaughter ako sa veľkou rýchlosťou blíži k planéte pod ním.
Otočil svoju mohutnú postavu v uniforme na zbraňových dôstojníkov.
"Laserové batérie pripraviť!"
Dôstojníci sa sklonili nad prístroje a mostíkom sa ozvala sústredená modlidba ku Strojovému bohu. Tarzik sám prosil Cisára o požehnanie.
Onedlho sa ozval rozkaz.
"Paľte!"
V predu na prove sa zablyslo, loďou sa rozľahli sotva zreteľné otrasy. Na chvíľu zavládlo hrobové ticho, ktoré prerušil až senzorový dôstojník.
"Cieľ zasiahnutý! Štíty dolu! Oheň na prove! Cisár buď pochválený, všetky tri rany zásah!"
Kapitán Tarzik, už starší muž s tridsiatimi troma rokmi aktívnej dôstojníckej služby vedel, že lepší zásah sa im ani podariť nemohol. Ale rovnako dobre vedel, že je to sotva škrabanec na obrovskej konštrukcii temného krížniku chaosu. Ten sa približoval s rovnakou desivou rýchlosťou ako doteraz.
Na predných palubách nabíjali servitori, nevoľníci s mužstvom laserové batérie na ďalší výstrel. Obsluhy bočných delostreleckých batérií a protilietadlových veží zatiaľ v napätí čakali na rozkazy, pridelené palubné jednotky bezpečnosti stáli na stanovištiach pripravené na nevyhnutný boj, ktorý sa prenesie na palubu  Neporaziteľného.

Druhá salva z laserových batérií následovala už po zapojení sa diel krížniku chaosu. Paluba Neporaziteľného sa desivo otriasala, štíty praskali, padali a znova boli obnovované generátormi, okolo ktorých horúčkovito pobehovali technokňazi s modlidbami upokojenia na perách a mocnými nástrojmi v rukách. Praskali staré potrubia, do útrob lode sa valil dym, špinavá neprefiltrovaná voda a para. Plazmový reaktor ochladzovali na núdzovom režime, mohutný plastocelový trup začínal praskať a do priestoru vylietali prvé obláčky atmosféry. A ľudí.
Druhá salva sotva oslabila štíty krížniku, ktorý sa dostal dostatočne blízko na vyslatie útočných kománd. Kapitán Tarzik sa pokúsil oplatiť mu to rovnakou mincou, no zanechať na Neporaziteľnom dostatok mužov na efektívnu obranu.
Medzi dvoma oceľovými gigantami, horiacimi, praskajúcimi energiou a zábleskami štítov, prelietali člny, rakety, malé lietadlá, torpédka i delostrelecké granáty strieľajúce Neporaziteľným v zúfalej snahe spôsobiť aspoň trocha škody. 
 
Boj nablízko bol divoký, krutý a pre menšiu imperiálnu loď zničujúci. Ľavobok v plameňoch bol plný prasklín, dier a z priestorov delostreleckých batérií vyrážali do vesmíru fontány oranžových explózií. Ľahký krížnik v podstate zastal na mieste, motory nefunkčné a plazmové jadro na pokraji zrútenia. Kto mohol, opúšťal loď. Kapitán Tarzik, stál pri priezore, so zmesou strachu a rešpektu sa díval na svôjho vraha, obrovskú konštrukciu krížnika Slaughter. Ruky za chrbtom, oblečený v prehliadkovej uniforme, stál na mostíku sám. Vydal povel k opusteniu lode a všetci dôstojníci už dávno sedeli v záchranných člnoch.
Po lodi v agónii sa pohybovalo niekoľko zabudnutých renegádov a  zopár zrádnych astartes. Bežali chodbami, rozosievali paniku a skazu. Palubná bezpečnosť síce s veľkým úsilím odrazila hlavný nápor síl chaosu, no niekoľko skupín sa dostalo až k mostíku. Za kapitánom stále nehybne stojacim oproti krížniku, ležalo na špinavej, zakrvavenej zemi medzi desiatkami mŕtvol, veľké telo zakuté v strieborno-žltom adamantiovom brnení astartesa. Zradcu. Rúhača.

Na mostíku Neohrozeného stál v podobnej pozície ako Tarzik admirál Rudolf Striebe. Sledoval vopred prehraný zápas Neporaziteľného s omnoho silnejším súperom. A čakal.
Desiati lex-matematici pomáhali vrchnému strelcovi Hanseltovi so zameraním nova kanónu na cieľ. Striebe dúfal, že zásah bude presný a neohrozí ľahký krížnik jeho flotily.
Posledné hlásenia od skenerov dlhého dosahu hovorili o rýchlo sa približujúcej lodi smerom z ľavoboku a jednej zpredu. Priamo oproti Neohrozenému a Nezničiteľnému vleteli do systému eskortné lode triedy Cobra nasledované ľahkými korvetami triedy Sword. Dohromady šesť ľahkých lodí sa hnalo smerom odkiaľ prichádzali dva ďalšie, silné,signály. Kapitán Ballis z lodi Nezmieriteľný informoval admirála, že ho nasleduje na plný výkon smerom a čoskoro dorazí. 
"Paľte!" rozkázal Striebe úsečne. Loďou otriasol slabší úder ako strela z nova kanónu vyrazila podsveteľnou rýchlosťou k svojmu cieľu. Okamih nato exlodovala priamo na ciely, trhajúc krížnik chaosu na kúsky.

Tarzik nezmenil svoju pozícu, čakal až Neporaziteľný odpláva priestorom z dosahu nepriateľa. Alebo, a to skôr, až ho krížnik chaosu nemilosrdne rozstrieľa na kúsky plastocele. Neustále upieral pohľad na protivníka, ktorého nikdy z takej blízkosti nevideľ. A už ani neuvidí, blesklo mu hlavou.
V tom momente vesmír vybuchol v záplave jednoliateho bieleho svetla a donútil Tarzika zavrieť oči a inštinktívne sa skloniť. Vo vesmíre nepočuť zvuk, no exlpóziu nova kanónu cítili všetci v okolí. Všetci, ktorých nezasiahol.
Slaughter sa zlomil v polke, praskol ako drevená vetva, vypustil do horiaceho priestoru svoje špinavé, olejové, kyslíkové, ľudské i neľudské vnútornosti, kusy strojov, tankov, diel, koľají. Všetkého čo mal v zdanlivo bezodných útrobách. Tarzik zdesene náhlu sledoval skazu krížniku, keď si všimol vzrastajúcej žiary v miestach gigantickej strojovne. V jej útrobách sa rodilo slnko. A chystalo sa explodovať.
Za krátky okamih celý zvyšný kapitánov svet zaplnila žiara vybuchujúceho reaktoru a pohltila jeho vlasntú, smrteľne ranenú loď.

Admirál Striebe s divným pocitom osobného sklamania sledoval skazu dvoch lodí. Kapitán Tarzik bol skvelý veliteľ s disciplinovanou posádkou a hoci veril, že Tarzik vydal rozkaz na opustenie lode, explóziu nova kanónu a výbuchy oboch reaktorov nemohol nik prežiť. Modlil sa len k Cisárovi, za dobré kryty a filtre na budovách na Orfeovi, oba výbuchy zasiahli povrch planéty a v plameni vaporizovali takmer neznateľnú atmosféru planétky.
Dlho nad stratou nemohol uvažovať, alarm hlásil rýchle približovanie ďaľšieho krížniku triedy Slaughter z ľavoboku.
"V dostrele za dvadsať minút, lord admirál!"
"Pripraviť posádky bombardérov! Batérie na ľavom boku do pohotovosti! Laserové batérie červený poplach! Natočiť na ľavobok! Loď, udržujte stabilný kurz smerom na Orfeus! A kontaktujte kapitána Ballisa. Nech sa ponáhľa!" jeho rozkazy sa začali rozliehať celou loďou. Posádka ožila modlidbami, námahou a vzrušením.
Nezničiteľný, krížnik triedy Lunar, udržoval pozíciu mierne pred Neohrozeným, chrániac ho pred možným náhlym útokom od hlavnej skupiny chaosu, približujúcej sa z pravoboku.

"Tri, dva, jedna. Paľ!" Striebe sledoval hlásenia dôstojníkov-pozorovateľov o škodách na nepriateľskej lodi. Delostrelci sotva preťažili štíty a laserové batérie kompletne minuli. K cieľu letela letka bombardérov, no krížnik vyzeral nepoškodený. A z vlastnej skúsenosti vedel, že jeden z týchto vražedných strojov by mohol veľmi vážne poškodiť aj jeho vlastnú loď a dovoliť tak zvyšku flotily nájazdníkov, aby ich prekonali a zničili.
Našťastie, Cisár buď pochválený, mám v zálohe eso, pomyslel si s úsmevom a vydal kódovaný rozkaz kapitánovi Ballisovi a jeho formácii. Odpoveď došla skôr než stihol renegádsky krížnik opätovať paľbu.
Spoza prašného mračna z dávno rozbitej kométy vyrazila za svojim cieľom skupina kapitána Ballisa. Ľahký krížnik Nezmieriteľný a dva eskortné torpédoborce spustili ihneď paľbu a cieľ dostal plný zásah. Po celom pravom boku Slaughtera sa rozhoreli ohne, mohutný trup sa poohýbal a popraskal. Jedna zo strieľ zasiahla gigantický motor v zadnej časti lode a tá sa následne stala neovládateľnou.
Jedinou prekvapivou salvou sa flotila zbavila veľkej hrozby a ťažko poškodený krížnik neškodne preplával ponad strieľajúce lode admirála Strieba.
"Bombardéry sledujte protivníka! Flotila, kurz na Orfeus a otočiť sa v jeho gravitačnom poli! Ballis vyraz priamo na cieľ!"
V tom sa povedľa ľahkých torpédoborcov triedy Sword a Cobra vynoril z priestoru krížnik triedy Styx.  

Admirál Striebe reagoval rýchlo a skôr než jeho loď stihla vojsť do gravitačného poľa Orfea, jeho lex-matematici na čele s Hansletom zamerali Styx a vystrelili nova kanónom. V nevhodnom uhle, s krátkym časom na dokonalé zameranie a v príliš veľkej rýchlosti lode, Hanslet dokázal presne zamerať a strela rozpútala na Styxe hotové peklo. Anihilovala veľkú letku útočných bombardérov, ktoré Styx práve vypustil a teraz smerovali na torpédoborce triedy Sword po jeho ľavoboku. No hlavne poničil mostík, zapálil hangáry, prerušil spojenia medzi streleckými palubami a dostatočne vyradil loď z ďalšej akcie. Jej kapitán začal s úhybnými manévrami a zmizol v priestore. Neskôr boli na jeho pozíciu vyslané letky bombardérov a sondážnych lietadiel, no okrem množstva trosiek nič nenašli.

Vrchný veliteľ nájazdníckej flotily videl, že jeho odvážny plán na zničenie základne na Orfeovi nevyšiel a pokúsil sa o útek. Prenasledovaný skupinou kapitána Ballisa, ostrelovaný nova kanónom tentoraz už bez výrazného úspechu, stretol sa s jednotkou torpédoborcov Cobra, ktorý hrdinsky vyrazili k útoku.
S Cisárovým požehnaním zasiahli torpédami vreckovú bitevnú loď triedy Repulsive, spôsobiac znateľné škody. Nepriateľ nemal zľutovania a ako dopadali na Repulsive prvé torpéda, posledná Cobra sa menila v anonymný oblak superhorúcich trosiek.

Tri hodiny po vypálení prvej salvy od Neporaziteľného nastal kľud. Zvyšné protivníkove lode utiekli, iba jedna nepoškodená. Adepti od senzorov hlásili ťažké poškodenie na krížniku Slaughter a Styx a ľahšie poškodenie na vreckovej bitevnej lodi Repulsive. Imperiálne námorníctvo na oplátku prišlo o ľahký krížnik Dauntless a štyri torpédoborce Cobra.
Admirál Striebe obetoval dlhú modlidbu Cisárovi za mrtvých na Neporaziteľnom a zakázal sláviť víťazstvo.

Bitka o Orfeus 1000pts
Battlefleet His Majest (Imperium of Man - Zrudi) vs Chaos raiders (Chaos - Ironmaiden)

Admiral
Rudolf Striebke

Meno: Neohrozený
Trieda: Mars Battlecruiser
Kapitán: Rudolf Striebke

Meno: Nezničitelný
Trieda: Lunar Cruiser
Kapitán: Ljutens

Meno: Nezastaviteľný
Trieda: Dauntless Light cruiser
Kapitán: ibn Farrid

Meno: Nezmieriteľný
Trieda: Dauntless Light cruiser
Kapitán: Ballis

Meno: Jutta
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Ianna
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Tiren
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: Soho
Trieda: Firestorm
Kapitán:

Meno: I-224
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-225
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-311
Trieda: Cobra
Kapitán:

Meno: I-356
Trieda: Cobra
Kapitán:

W 1/T 0/L 4

Comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment!