Bleskovky

Ak objavíte nefunkčnú časť stránky, prosím informujte nás o tom.

 

Login

Úvod
Imperiálna Garda PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie čitateľov: / 7
SlabéVynikajúce 
Napísal TorogTarkdacil   
©tvrtok, 12 júl 2007
Obsah článku
Imperiálna Garda
Strana 2

ig.jpgKladivo Cisárovo

ČO JE IMPERIÁLNA GARDA?

Imperiálna garda je najväčšia a najrozsiahlejšia organizácia akú kedy galaxia videla. Tvoria ju miliardy mužov a žien z miliónov rôznych svetov. V jej radoch sa nachádzajú poloprimitívny klanový bojovníci spolu s farmármi, gangstrami z úľov, či mladými šľachticmi. Bok po boku stoja muži a ženy z džunglí, ľadových pláni, hustých mestských aglomerácií, alebo väzenských kolónií. Všetci sú však jednotný vo svojej službe Impériu Človeka a viere v Boha-Cisára.

Ten síce má vo svojich službách špecializovanejšie organizácie (ako napríklad Inkvizičné rády), organizácie s omnoho väčšou palebnou silou (ako Titanské Légie Adepta Mechanica, či flotily Imperiálneho námorníctva) a aj omnoho elitnejšie jednotky (rád Adeptus Astartes- geneticky vylepšený Vesmírny Mariňáci). Napriek tomu všetkému je Imperiálna garda najrozšírenejšia, najvitálnejšia a najviac flexibilná. A zrejme aj najhrdinskejšia. Tvoria ju väčšinou prostý vojaci, ktorý sa môžu spoľahnúť len na flakovú vestu, laserovú pušku a Cisárove požehnanie.

Gardisti vždy stoja ako prvá línia obrany proti povstaniam heretikov, výpravám nečistých síl Chaosu, orčím Waaaghom, nájazdom nemilosrdných eldarov, hrozivým úľovým flotilám Veľkého Požierača, prebúdzajúcim sa Necronom a stovkám rôznych iných xenosských rás a ríš ako je napríklad impérium Tau.

Proti týmto strašným a často zákerným hrozbám stavia Imperiálna garda masy pechoty,  nemotorné, ale desivo efektívne vojnové stroje, ťažké delostrelectvo a hlavne vieru v svätého Boha-Cisára Ľudstva, pre ktorého musia vybojovať slávne a víťazné bitky ako aj neodvratné porážky.

PÔVOD A HISTÓRIA IMPERIÁLNEJ GARDY

+++Veľká Krížová výprava+++
Imperiálna garda je pilierom obrany ľudstva po mnoho tisícročí. Jej pôvod sa datuje do skorého 31. milénia k organizácii známej ako „Imperiálna armáda“. Ako je známe, v tej dobe zahájil Cisár sériu krížových výprav, ktorých cieľom bolo zjednotiť Ľudstvo a oslobodiť ho z ig6.jpgpodručia vlády votrelcov, temných ciest ignorancie a nečistého uctievania Chaosu. Hlavnou silou bolo v tej dobe dvadsať légií Adepta Astarta pod vedením samotného Cisára a jeho primarchov.
 
K nim sa začali pripájať rôzne jednotky z oslobodených svetov: dobrodruhovia, idealisti, žoldnieri, xenofóbovia,  primitívi, oportunisti. Ich hlavnou úlohou bolo brániť už dobyté svety a kolónie. Postupne však sily Vesmírnych mariňákov nestačili na vedenie tak ohromného ťaženia ako bola Veľká Krížová výprava a tak ich najprv začali len podporovať, ale postupne aj nahradzovať vojská a flotily Imperiálnej armády. V týchto dobách bolo pozemné vojsko a vesmírna flotila jedno a to isté, odtiaľ tiež vznikol zvyk tvoriť troj- až šesťtisícové regimenty z toho istého sveta, schopné prepravovať sa na palube jedného krížnika, ktorý však bol vtedy plne pod kontrolou veliteľa daného regimentu.
 
Z tých dôb sa zachovalo minimum informácií, takže o akciách Imperiálnej armády nie skoro nič známe, málokedy sa dozvieme čosi viac než jej prítomnosť, alebo názov daného zoskupenia bojujúceho po boku Vesmírnych mariňákov. Čo sa týka velenia, jednotlivé časti Imperiálnej armády, mali vlastných veliteľov, ale mnohé formácie boli dané priamo pod velenie jednotlivých astartských légií. To sa však spolu s jej jednotou s vesmírnou flotilou stalo v nasledujúcej dobe osudné.
 
+++Horusová Heréza a jej dôsledky+++
Zrada Cisárovho najlepšieho primarcha, Horusa, nebola len zrada polovice všetkých légií Adepta Astarta a rozkol v ráde Adeptus Mechanicus, ale aj vzbura časti vojsk Imperiálnej armády. Tí, ktorí slúžili zradným légiám si k nim vernosť, č už zo strachu, alebo slepej oddanosti, uchovali a spolu s nimi prepadli Chaosu.

To nebol jediný prejav rozvratu ktorý so sebou priniesla Heréza.  Mnoho komandérov Imperiálnej armády začalo vyhlasovať nezávislosť a keďže mali k dispozícii pozemné vojsko, ako aj vesmírne loďstvo, ich pokusy boli úspešné a iba nedávno zjednotené Impérium sa začalo trhať. Zradca Horus a je nasledovníci však nakoniec boli za veľkú cenu porazený. Máločo mohlo ostať tak ako doteraz.
 
Zmrzačený Cisár vstúpil do Zlatého trónu, na jednej planéte sa objavila sekta uctievajúca Cisára ako Boha a jej vplyv sa čoskoro rozšíri po celom Impériu a stane sa známou ako Adeptus Ministronum alebo Ecclesearchia, primarch Ultramariňákov Guiliman reformoval svoj rád a zmeny čakali aj to čo zostalo z Imperiálnej armády. Došlo k oddeleniu Imperiálneho námorníctva, ktoré reprezentovalo vesmírne loďstvo a letectvo, od Imperiálnej gardy, ktorá bola tvorená pozemným vojskom. Už nikdy viac nedostane veliteľ gardy pod svoje velenie medzihviezdnu loď a veliteľ námorníctva jednotky pre boj na povrchu planét. Ďalej došlo k zákazu používania niektorých technológií ktoré boli chaosom neskazenými členmi Adepta Mechanicus vyhlásené za heretické a hlavne došlo k vytvoreniu Komisariátu: organizácii, ktorá bude dohliadať a šíriť disciplínu, morálku, vernosť a vieru v Boha-Cisára, naprieč ohromným množstvom regimentov Gardy a flotíl Námorníctva, často za použitia krutých a brutálnych metód.
 
+++Vek Rozvratu a Nákaza bezbožnosti+++
36. milénium bolo vrcholnou dobou vnútorného úpadku Impéria po všetkých stránkach. Celková  vtedajšia situácia je veľmi zložitá pre popísanie, je však podstatné zhrnúť, že po konečnej porážke zradcu Goga Vandira budúcim ecclesiarchom Sebastianom Thorom došlo k zrušeniu všetkých ostatných vojenských organizácií vybudovaných po vzore Gardy, okrem nej samotnej (išlo menovite o už aj tak zničené zoskupenia eccleseachiou kontrolovaných Fraetiských templárov). Tieto udalosti rovnako ako aj zničenie padlého kardinála Bucharisa mali za následok ďalšie obmedzovane ohľadom velenia Imperiálnej gardy a to že žiaden predstaviteľ Cisárovej Cirkvi nemôže priamo ani nepriamo rozkazovať jej regimentom.
 
+++41. tisícročie+++
V týchto temných dobách Imperiálna garda stále bojuje a bráni Impérium Človeka, Cisárovu ríšu pred hrozbami Chaosu, zradcov a xenosov. Velitelia neustále vedú armády do boja. V 41. miléniu neustále prepukajú vojny. Na jeho začiatku to bola slávna Machariová krížová výprava pomenovaná po jej veliteľovi Svätom Lordovi Komandérovi Solar Machariovi.
 
Neskôr to bolo niekoľko obranných Tyranických vojen, ktoré boli zahájené príletov úľových flotíl Behemont, Kraken a tesne pred koncom 41. tisícročia Leviatan, s ktorými do našej galaxie prišli hrozivý votrelci - Tyranidi.
 
Ďalej Krížová výprava do Sabbatinýh svetov,  Desiata, Jedenásta, Dvanásta a hlavne strašná Trinásta Čierna krížová výprava vodcu nečistých síl Chaosu, Abadona Ničiteľa, nesmie sa zabudnúť ani tri ničivé Armageddonové vojny, kde bol tento prekliaty svet napadnutý najskôr Chaosom a potom dvoma Waaghmi najväčšieho orčieho  vodcu Ghazghulla Mak Uruka Thraku.
 
Garda stále bojuje. Nielen v týchto významných ťaženiach, ale aj v množstve menších, ako v kampani na Medúze V., na Tarose, v bitke o Vogen, pri obliehaní Vraksu,  stálej obrane Valhally a Cadianskej brány a v státisícoch a miliónoch ďalších. Bojuje všade a stále, kde to vôľa Boha-Cisára vyžaduje.
 
ORGANIZÁCIA IMPERIÁLNEJ GARDY

+++Planetárne obranné sily, regrutovanie a organizácia regimentov Imperiálnej gardy+++
Impérium je obrovské zoskupenie miliónov planetárnych systémov milióny svetelných rokov naprieč galaxiou. Pohyb a komunikácia warpom je medzi nimi veľmi náročná a preto musí má každý svet vlastné obranné jednotky, lebo v inom prípade by mohol byť dobytý nepriateľom skôr než by sa preňho zorganizovala akákoľvek pomoc.

ig4.jpgTieto miestne domobrany a milície sú všeobecne známe ako Planetárne obranné sily a povinnosť udržiavať ich má každý Imperiálny komandér, vládca nad danou planétou, prípadne koncil miestnej vysokej šľachty. Obranné sily sú väčšinou schopné udržať agresorov dostatočne zamestnaných až do príchodu imperiálnych posíl.
 
Právo na pomoc v prípade nebezpečenstva a vôbec právo vládnuť planéte však býva vykúpené absolútnou vernosťou Cisárovi a hlavne desiatkami ktoré musí daná planéta odvádzať Impérium. Tie bývajú vyberané buď v surovinách ktoré sa nachádzajú na danom svete respektíve v produktoch na nej vyrábaných, ale často je predstavovaná a aj istým počtom mužov. Niekedy, pre potreby obrany  iných ohrozených systémov, alebo pre nové vojnové ťaženia, totiž dostane vládca danej planéty príkaz vytvoriť regimenty Imperiálnej gardy.
 
Založenie regimentu je veľmi často slávnostná a ritualizovaná udalosť odohrávajúca za prítomnosti miestnej šľachty, predstaviteľov Departmenta Munitorium, Eclesearchie a iných. Aj v prípadoch keď novozaložený regiment je trestanecký dochádza k, síce menej okázalým, ale ja tak slávnostným prejavom. Mnoho planét je preslávených svojimi jednotkami či ti už sú Cadiani strážiaci cestu do Oka hrôzy (70% populácia slúži v Imperiálnej garde), chladnokrvný Valhalania, fanatické Mŕtve zbory z Kriegu a mnoho iných, ktoré sa stali známe svojou vernou službou Bohu-Cisaŕovi a Impériu.
 
Regimenty majú väčšinou medzi dve- až osemtisíc mužov, ktorý pochádzajú z toho istého sveta. V prípade že dôjde k ťažkým stratám, bývajú jednotky často zlučované s inými regimentmi s nízkym počtom mužov. Zatiaľ čo u regimentov z toho istého sveta to skoro nie je problém, časť veliteľov gardy s touto metódou nesúhlasí. Zatiaľ čo pre veľkú časť je dôležitý hlavne početný stav a vybavenie regimentu, mnohý tvrdia že pre regiment ako bojovú jednotku je dôležitá hlavne integrita a súdržnosť bez ohľadu na počty. Táto debata sa vlečie po tisícročia, ale všeobecne sa oba pohľady berú ako správne. Je napríklad známy „regiment“ z úľového sveta Necromundy, ktorý tvorili iba deviati muži, ogryn a komisár. Zlučovanie je tiež bežné, v ňom sa však predsa len berie ohľad na kultúrne pozadie a bojovú doktrínu danej jednotky a tak sa nemôže stať že by sa dali dohromady zvyšky mordianského regimentu spolu s kanackými lovcami hláv.

Samotná organizácie regimentu sa svet od sveta líši všeobecná unifikácia však väčšinou zaviedla tento model: základná jednotka je družstvo- deväť gardistov pod vedením seržanta, ďalej je to čata, ktorú tvoria dve až šesť družstiev pod velením poručíka. Ďalej to už býva dosť odlišné regiment od regimentu, hlavne pre jeho početnosť.  Nasledujú roty zložené z dvoch až šiestich čiat a tu organizácia regimentu ig3.jpgčasto končí. U početnejších však môžu nasledovať prápory, brigády, divízie a iné... Počty tankových jednotiek bývajú ešte rôznorodejšie, základná jednotka býva tvorená troma tankami,  z ktorých jeden je veliteľský a tri a viac takýchto jednotiek tvorí tankovú rotu.

Okrem toho bývajú k regimentu priradzované špeciálne jednotky ako technokňazi, ogryni, ratlingovia, ženisti, psykeri, úderné komandá a mnoho iných. Vrchný veliteľ býva väčšinou plukovník alebo generál, vo výnimočných prípadoch dostane pod svoje priame velenie aj komisár (vtedy často prijme hodnosť komisár-plukovník). Komisariát býva v regimente zastúpený vždy aspoň jedným jeho členom, často však bývajú komisári priradzovaný aj k veleniu čaty, niekedy priamo k pechotným družstvám resp. tankovým jednotkám.

+++Departento Munitorium a  vyššie velenie+++
Logistickú nočnú moru akou je zásobovanie a organizovanie niečoho tak rozsiahleho ako je Imperiálna garda, plní gigantická organizácia Departmento Munitorium. Stará sa o zakladanie, výcvik a zásobovanie regimentov, organizuje ich presuny, nasadenie, technickú aj zdravotnícku podporu a veľa iného.

Je organizované na stupni sektorov a subsektorov a každá jeho časť má celkom rozsiahlu autonómiu, takže môže samostatne a flexibilne rozhodovať o využití a podpore Imperiálnej gardy v danom priestore. V prípade že jej zdroje nestačia, požiadavka ide na úroveň sektoru, ktorý zorganizuje pomoc z ostatných subsektorov, prípadne zo svojich záloh. Centrálne riadenie nie je, až na výnimky dôležité, pretože tento systém je schopný rýchlo a efektívne reagovať voči danej hrozbe.

Zatiaľ čo jednotlivé regimenty Imperiálnej gardy sú vedené vlastnými dôstojníkmi, v prípade rozsiahlejších ťažení, kde sa zíde väčšie množstvo rôznorodých jednotiek je nutné vytvoriť vyššie, často viacstupňové velenie: To je zabezpečené Departmentom Munitorium, ktoré vytvára štáb starších dôstojníkov, ktorý sa preukázali svojimi skúsenosťami, alebo rodinnými konexiami. Tento štáb je tiež spojnicou medzi Imperiálnou gardou a ostatnými organizáciami podieľajúcimi sa na danom ťažení: najčastejšie Imperiálne letectvo, ale často aj členovia rádov Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, alebo predstavitelia Ecclesiarchie a Inkvizičných rádov.

Menším zoskupeniam velí často veliaci dôstojník jedného z regimentov, u väčších je už nutné zborov vyššie velenie. Najčastejšie tituly pre veliteľov veľkých armádnych zoskupení sú Lord Generál, Lord Komandér, alebo Lord Maršal, menej sa vyskytujú aj iné ako napríklad Lord Kastelán zverený Ursakarovi E. Creedovi, vrchnému veliteľovi obrany Cadie, Guvernér Militant daný veliteľovi oslobodzovania Kronosu, Lukasovy Alexandrovi, či Bojový Lord udelený marśálovi Harazahnovi pri bojoch o Medúzu V. Úplne najvyššie vo velení Imperiálnej gardy stojí člen rady Vysokých Lordov Terry, Lord Komandér Militant.

Pri veľmi významných krížových výpravách, v ktorých musia byť zladené akcie stvoiek regimentov a vesmírnych lodí, ešte existuje jeden titul- vojvodca. Ten nie je vybratý Departmentom Munitorium, ale musia ho jendohlasne zvoliť Vysoký Lordi Terry a tvrdí sa, že jeho autorita je autoritou samotného Cisára. Ale niektorý tvrdia, že tento titul je prekliaty, lebo ho nosil arcizradca Horus. Napriek tomu je používaný, ale niekedy sa nahrádza titulom Lord Solar, ktorého najslávnejší nositeľ bol Svätý Macharius.

+++Tactica Imperium a Základné príručka pešiaka Impéria+++
Tactica Imperium je najobšírnejší a najpodrobnejší manuál využívaný v Imperiálnej garde. Nie je od jedného autora a netvorí ju len jeden zväzok. Je to obrovský súbor dokumentov, doktrín, listov, poznámok, citátov a množstva iných materiálov získavaných po tisícročia od rôzne významných vojvodcov a teoretikov vojny, súhrnne vydávaný a aktualizovaný Departmentom Munitorium a úradom Lorda Komadéra Militant na Terre.

Hlavným cieľom Tacticy bolo po tisícročia zaviesť istú unifikáciu v obrovskom množstve regimentov Imperiálnej gardy a túto úlohu plní doteraz. Okrem toho sa v nej nachádzajú aj poučenia a odporúčania ohľadom vedenia vojny, články a poučky o taktike a stratégii, nákresy umiestnenia a budovania poľných opevnení, popis a aj vývin štýlu boja na blízko, základné body výcviku ako aj vojenské právo.

Všeobecne sa však Tactica nedá brať doslovne, pretože vojna a jej podmienky sú príliš zložité  a často rôznorodé veci, napriek tomu je Tactica Imperium jedna  z najdôležitejších príručiek každého dôstojníka Imperiálnej Gardy.

Základná príručka pešiaka Impéria je tenký, ale obsiahly manuál vydaný pre každého gardistu. Je to príručka popisujúca všetko čo môže byť pre člena Imperiálnej gardy potrebné: od druhov pochodu a údržby zbraní cez popis bajonetovacích  techník a návod na výrobu jednoduchých zákopov až po predpísané hymny a modlitby.

ZÁVER
Toto je Imperiálna garda. Denne zomierajú a budú zomierať milióny jej členov aby mohlo svetlo svätého Boha-Cisára pretrvať do ďalších vekov. Bojovať s vierou a zomrieť so cťou! Za ľudstvo! Za Impérium! A za Cisára!

Nomine Imperator
TorogTarkdacil

SLÁVNE REGIMENTY A OSOBNOSTI IMPERIÁLNEJ GARDY
Preradené z dokumentu 45249/88a do 45298/01(88b) pre podrobnejšie spracovanie z nariadenia Norlisa, staršieho elektora Munitoria 

+++34201107007.M3+++ podľa kalendára na Svätej Terre

 ig7.jpg

Comments
Majstr
Written by Chriss Van Der Berg on 2007-07-12 20:39:42
A hele Torogův článek. Blahopřeji.
Majstr
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2007-07-12 20:41:32
A hele to už jsem někde četl. :roll Tak je dobře, že to se to takto umístilo, na dobré stránky. :grin
Written by TorogTarkdacil on 2007-07-13 10:30:40
Chrisso neprvokuj :grin jo ináč bude pokračovanie (verím že čoskoro)
Written by Divac on 2007-07-13 10:34:52
:upset Blázen, Torog je blázen :upset  
 
kdo jiný by mohl napsat takhle dobrý článek, než šílenec? :x  
 
:grin :grin :grin
lexapro discontinuation
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2007-12-15 03:35:50
paxil is about paxil. vicodin is about buy vicodin uk. thyroid cancer is about thyroid cancer. codeine is about buy codeine online. clomid pcos pregnant using site is about clomid pcos pregnant using. accutane is about accutane. aciphex site is about aciphex. fibroids is about fibroids. tylenol is about tylenol. provigil is about provigil. generic fioricet is about generic fioricet. lexapro discontinuation is about lexapro discontinuation.
zithromax
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-03 12:31:08
klonopin is about klonopin. doxycycline for sale is about doxycycline for sale. buy levitra online addiction is about buy levitra online addiction. street price of paxil is about street price of paxil. prescription for adderall site is about prescription for adderall. oxycodone is about oxycodone. tenuate is about tenuate order. city norco is about city norco. diflucan thrush is about diflucan thrush. clomid for man site is about clomid for man. vicodin mexico site is about vicodin mexico. zithromax site is about zithromax.
snort xanax
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-08 22:06:33
ativan for sale is about ativan for sale. codeine is about codeine side effects. sleeping pill is about sleeping pill. lortab 15 is about lortab 15. paxil dose is about paxil dose. vallium site is about vallium. phentermine adipex is about phentermine adipex. ciprofloxacin prescription is about ciprofloxacin prescription. paxil anxiety is about paxil anxiety. cytotec induction is about cytotec induction. zithromax z pack and antibiotic site is about zithromax z pack and antibiotic. snort xanax is about snort xanax.
buy online soma
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-14 16:57:00
bactrim bactrim antibiotic side effects blog. levaquin levaquin 500 mg blog. hydrocodone vicodin hydrocodone vicodin blog. diazepam drug diazepam drug blog. concerta concerta and weight loss blog. hydrocodone without prescription hydrocodone without prescription dosage blog. hydrocodone oxycodone hydrocodone oxycodone blog. valium valium online blog. clonazepam side effects clonazepam side effects blog. bactrim drug site bactrim drug blog. 500mg dose keflex 500mg dose keflex blog. generic levitra generic levitra blog. buy online soma site buy online soma blog.
generic wellbutrin
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-18 17:21:28
cheap synthroid no prescription site cheap synthroid no prescription blog. valtrex online order valtrex blog. oxycontin oxycontin pill blog. accutane accutane blog. doxycycline and acne site doxycycline and acne blog. balance hoodia balance hoodia blog. hydrocodone hydrocodone apap 5500 blog. inderal medication site inderal medication blog. augmentin online pharmacy augmentin online pharmacy blog. hydrocodone addiction site hydrocodone addiction blog. hydrocodone prescription hydrocodone prescription blog. provigil cheap order provigil cheap order blog. wellbutrin generic wellbutrin blog.
diazepam sleeping
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-21 20:26:17
butalbital drug interactions butalbital drug interactions blog. clopidogrel plavix clopidogrel plavix blog. zofran zofran manufacturer blog. what is ativan site what is ativan blog. inderal inderal blog. order soma order soma blog. fastin phentermine site fastin phentermine blog. weather norco ca weather norco ca blog. cytotec miscarriage cytotec miscarriage blog. soma compound dose soma compound dose blog. ambien during pregnancy ambien during pregnancy blog. lorazepam tablet lorazepam tablet blog. diazepam sleeping diazepam sleeping blog.
lamisil
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-25 04:05:57
levitra result levitra result blog. carisoprodol carisoprodol drug information blog. accutane accutane acne medicine blog. synthroid weight gain synthroid weight gain blog. klonopins klonopins blog. diazepam canine diazepam blog. tramadol hcl tramadol hcl blog. zithromax z pak zithromax z pak blog. zofran iv push zofran iv push blog. lexapro paxil prozac zoloft site lexapro paxil prozac zoloft blog. thyroid removal thyroid removal blog. cytotec no prescription cytotec no prescription blog. lamisil lamisil blog. 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Pevnosť
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.