Bleskovky

Flákame to docela, cez leto sa nič nedialo, na zimu sa vrhneme opäť na D&D. (Okrem toho nám ukrajuje veľa času World of Warcraft Smile)

 

Login

Úvod arrow Warhammer 40K arrow Vznik sveta Warhammer
Vznik sveta Warhammer PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce 
Warhammer 40K - Fluff
Napísal elwe   
Streda, 12 apríl 2006
Obsah článku
Vznik sveta Warhammer
Strana 2
 Na počátku času, kdy první myslící živočišné druhy začaly rychlostí světla vytvářet vesmírné říše, byli Slann mezi prvními, kdo dosáhli ke hvězdám. Jejich společnost byla vždy založena na mírumilovném rozjímání o vědění, a to jim umožnilo rychle se rozvíjet v nesčetných oblastech technologií, se kterými pracovali. Brzy začali kolonizovat hvězdné soustavy po celé galaxii. Během bleskové kolonizace začali Slann experimentovat s vytvářením nových cizáckých ras a úpravou genetického kódu jiných. První živočišné druhy byla jednoduchá, nemyslící stvoření, která byla k máločemu platná. Například na světě, kde neexistovaly žádné místní druhy, které by pomáhaly přenášet semena rostlin po planetě, stvořili Slann ptačí druhy, které tuto funkci plnily. Také vyšlechtili mnoho druhů rostlin, včetně těch nesoucích potravu a stromů, jejichž dřevo bylo tvrdé jako duraton.

V této době Slann také objevili Warp. Byla to pro ně novinka, alternativní dimenze tvarovaná jejich myšlenkami. Uvědomili si jeho potenciál pro rychle cestování mezi hvězdami, také však pochopili, jaké nebezpečí by mohl představovat. Slann vytvořili síť warpových bran, které umožnili bezpečnou cestu warpem z jednoho světa na druhý. To velice přispělo k rychlosti, se kterou rozšiřovali svou říši.

S objevem warpu se Slann také dozvěděli o jeho vztahu k jejich psychickým silám. Začali se těmito silami zabývat víc a víc a velice brzo dokázal takřka každý Slann nějakou psychickou sílu používat. Ti silnější Slann se stali známí jako Vládci Mágů. Pouhou myšlenkou dokázali ohnout a přetvořit hmotný vesmír.

Necrontyr
Jak rostla jejich říše, rostla i moc a znalosti Slann. Síly warpu začali využívat mnohem účinněji. Naučili se také vytvářet myslící druhy, které dokázali růst a učit se a přizpůsobovat se novým situacím a prostředí. První z těchto myslících druhů byli Krorkové, stvoření aby sloužili Slann a vykonávali většinu jejich manuální práce. A protože na fyzickou práci měli Krorky, zdegenerovala těla mnoha Slann do vyzáblých podob s pramalou fyzickou silou. To je však netrápilo, fyzickou sílu skutečně nepotřebovali.

Když Slann mezi hvězdami objevili vyrůstat další mocnou říši, byli velice překvapení. Říše Necrontyr se střetla se Slann tím nejtragičtějším způsobem. Delegace Vládců Mágů Slann cestoval na svět Talz, když na ně podle zaútočila flotila válečných lodí Necrontyr vedená temnou bytostí zahalenou do pláště, který vypadal, jako by byl vyroben z tmavého světla. Pomocí mnohem vyspělejší technologie a sil temné bytosti, která je vedla, zničili Necrontyr vyslaneckou loď Slann bez jakéhokoliv odporu.

Slann, které zpráva o incidentu velice zasáhla, žádali po Necrontyr vysvětlení. Odpovědí této temné a bojechtivé rasy bylo vyslání dalších flotil na území Slann. Rozbíjeli kolonii za kolonií a zakládali na těchto světech své vlastní osady.

Slann, nepřipravení na boj s touto narůstající hrozbou, se rozhodli, že se pokusí bránit se jí úpravou genetické struktury Krorků tak, že se z nich stane rasa bojovníků. Dostali intuitivní znalosti výroby zbraní a dalších nástrojů války a také všechny další vědomosti, které potřebovali, aby dokázali vytvořit svou vlastní civilizaci. Než k tomu byli však připravení, donutili okolnosti Slann nasadit Krorky do akce proti Necrontyr.

Zpočátku boj probíhal dobře. Krorkové však byli primitivní a boj uvízl na mrtvém bodě. Aby Krorkům pomohli, stvořili Slann rasu primátů, kteří dokázali vytvářet zbraně a technické vybavení z čehokoliv. Tato rasa, známá jako Jokaero, se však neukázala být tak dobrými válečníky, protože jejich zvědavost je učinila poněkud nepředvídatelné. Časem se vyvinuli v inteligentnější bytosti a zmenšili se, ale pro Slann nikdy skutečnou pomocí nebyli.

A tak Slann stvořili třetí rasu, Starší, aby bojovala s Necrontyr jak technologií, tak psychickými schopnostmi. Tato nová rasa ukázala svůj potenciál a po boku Krorků si v bojích proti Necrontyr vedla dobře. Zdvojená hrozba primitivních barbarů a elegantních technologicky pokročilých bojovníků s nesmírnými schopnostmi z warpu byla ve válce s Necrontyr klíčem k vítězství. A protože porážka následovala porážku, obrátili se Necrontyr ke svým bohům.

Slann poté stvořili další rasa, takovou, která mohla sloužit v jejich armádách jako 'rezerva'. Těmito bytostmi byli Lidé. Dokázali se přizpůsobit jakékoliv situaci a jejich intuice jim v bitvě dobře sloužila. Lidé však nebyli skvělými bojovníky, a nebyli nikterak technologicky na špici, a bez vedení Slann měli problémy cokoliv učinit. Jejich mysli však byly spojené se srdcem moci Slann, warpem. To jim umožnilo přístup k nesmírným možnostem mysli, silám, které se daly využít ke zničení Necrontyr.

Narozdíl od Starších však zmatené myšlenky Lidí, jejich temné mysli přetékající nenávistí, žárlivostí, šílenstvím, strachem a depresí, zaplavily warp nespoutanou psychickou energií. A zatímco bojovali proti Necrontyr, jejich mysli pustošili warp.

Lidé a Pád warpu
Během jediného hrůzného století se ve warpu začal příval náhodných myšlenek a zmatených pocitů zhmotňovat a z jeho energie se zrodili bytosti. V jediném tragické týdnu, který navždy zanechal říši Slann neúplnou, se do warpu zrodila trojice mocných bytostí, které zastínily všechny ostatní. Tyto mocnosti ztělesňovaly Lidské myšlenky na válku, intriky a strach. Staly se známé jako Khorne, Tzeentch a Nurgle. Jejich strašlivé porodní bolesti se ozvěnou nesly warpem a mnoho myslí Slann při tom bylo zničeno. Démoni, které tyto nové bytosti stvořily, zničili hvězdné lodě lapené ve warpu, a mnoho warpových portálů se zřítilo a řada světů tak zanikla a řadu dalších zachvátily síly chaosu. Tyto mocnosti a množství dalších bytostí z warpu se mezi Slann stalo známými jako Chaos.

Síly warpu daly vzniknout také menším tvorům, démonům. Démoni útočili na duši každé bytosti, na níž narazili, a pokoušeli se tak prodrat do hmotného vesmíru. Mezi tyto bytosti patřili nejen Slann, Starší a Krorkové, kteří se dokázali bránit, ale také nechránění Lidé a Necrontyr.

Slann vrací úder
Slann se nevzdali tak snadno, ani když jejich říše byla v troskách. Sesnovali plán, že stvoří bytost, která se dokáže postavit a snad i zničit bytosti Chaosu. Mnoho Vládců Mágů spojilo své psychické síly a stvořili ve warpu jedinou mocnou bytost naplněnou odporem ke všemu, co bytosti Chaosu zosobňovaly. Tato bytost se stala známou jako Malal.

Malal ostatním bytostem Chaosu dělal hodně problémů a nenechal je stát se pro Slann velkou obtíží. Mezitím se z myšlenek Starších a Krorků rodily nové bytosti, které se později připojili k panteonu bytostí bojujících o vládu nad warpem.

Démoni z warpu se však začali sápat na bohy C'tan a na samotné Necrontyr. Miliony jich posedli démoni, kterým začali říkat Zotročitelé. Bohy C'tan tento obrat frustroval, takže začali bojovat mezi sebou a z neúspěchu války proti Slann obviňovali jeden druhého. Mnoho bohů C'tan bylo povražděno, Necrontyr proti tomu však hněvivě vystoupili a zaútočili na Slann přímo. A zatímco bohové, které uctívali, bojovali mezi sebou, začali vyhrávat řadu bitev.

Mor
Slann viděli, jaké škody jejich říše utrpěla, a také, že jejich nově zrozené rasy je nedokáží zachránit. Cítili, že nastává zoufalá doba, podnikli proto stejně zoufalý krok.

V posledním pokusu zastavit útok Necrontyr vypustili Slann do galaxie smrtící mor. Rychle se přesunuli na severní pól galaxie a tam ustoupili do ústraní, zatímco se mor šířil po zbytku galaxie.

Mor účinkoval neskutečně dobře. Miliardy Necrontyr zemřeli a s nimi také miliardy Lidí, Starších a Krorků. Nikdo neměl na tuto chorobu, která vyhladila většinu života v galaxii, lék. Necrontyr se o pomoc obrátili ke svým bohům a čtyř, kteří zbyli, si dovolávali ochrany před tím hrozným morem. Bohové C'tan souhlasili, že jim výměnou za věčnou otroctví dají věčný život. Necrontyr přijali a definitivně se zbavili svých těl z masa a krve a vyměnili je za kov.

Protože věděli, že galaxii bude pustošit mor vypuštěný Slann, a protože jim bylo jasné, že se jejich síla časem vytratí, vybudovali Necrontyr a bohové C'tan obrovské komnaty a plavidla, která pojmou jejich těla a duše do té doby, něž se budou moci vrátit. V obřích pyramidách, které postavili, zůstanou do té doby, než budou moci znovu vypochodovat a znovu vystavět svou bývalou slávu.

Běh času
Po více než šedesát milionů let, kdy Necrontyr přebývali ve stázi, zůstali Slann na severním pólu a pokračovali ve své práci. Stvořili novou rasu Ješterců, aby jim pomohla chránit se, a také se naučili chopit se zbraní a bojovat sami za sebe a jak na bojiště využít warp.

Se smutkem sledovali, jak zbytky vytvořených ras procházejí vlastní evolucí, bez pomoci těch, kteří jim dali vzniknout. Krorkové během milionů let pozvolna vymřeli na mor, a rasa potomků, kterou stvořili, aby zaujala jejich místo, zdegenerovala do divochů, kteří si libovali ve válkách a všech druzích konfliktů. Starší se během času vyvinuli na vyšší úroveň a dlouhou dobu vládli hvězdám, ale sami sebe zničili vlastními emocemi a z jejich úpadku se do warpu zrodila další bytost.

Mezitím se lidé propadli do ještě většího divošství a stali se z nich nemyslící primáti, ale opět se vyvinuli na úroveň kdy se znovu mohli pokus vládnout hvězdám. To se jim podařilo, ale zmatek jejich myslí jim vždy slávu upřel. Jejich osudem vždy bylo prokletí, byli odsouzení nejistotou svých myslí a nedostatkem pevné vůle. A právě tento nedostatek pevné vůli umožnil Necrontyr ovládnout Lidské Impérium zevnitř. Slann sledovali, jak se jeden z nejstarších bohů, Drak, probudil a začal navádět Lidské vědce, aby probudili ostatní bohy C'tan i Necrontyr. Oni Draka uctívali jako vlastního boha a plnili každé jeho přání. Po celé galaxii se Necrontyr začali probouzet ze svých stází. Slann o tom poslali zprávu Starším, kteří začali ničit spící Necrontyr po celém vesmíru. To ale nestačilo.
Necrontyr se opět probudili.

Hrozba se znovu objevuje
Slann se už vzdali pokusů vyhnout se přímému střetu s Necrontyr. Teď chápali, že jen když vyjdou do války proti těmto monstrům, mohou uchránit galaxii před úplným zotročením nebo zničením rukou hrůzných bohů C'tan. A tak Slann sestavili plán a sledují ultimátní cíl jednou pro vždy hrozbu Necrontyr zničit.

Potomci Krokrů, Orkové, jsou nestabilní a Lidé teď slouží zvráceným Necrontyr. Poslední nadějí Slann jsou Eldaři a nové rasy Tau a Kroot, kterým Slann pomohli projít po evolučních cestičkách. Necrontyr si však Starší pamatují a budou proti nim bojovat. V překvapivě rychlém vývoji Tau a Kroot také tuší zásah Slann a začali proto ovlivňovat události tak, aby Imperiální armáda měla s Tau ještě více střetů. Doufají, že Impérium proti Tau nasadí svou vojenskou sílu a rozdrtí tuto hrozbu, aniž by se Necrontyr museli přímo zapojit.

Jedním z největších problémů Necrontyr stále zůstává warp. Chaos stále existuje a Zotročitelé jsou připraveni se na Necrontyr a jejich následovníky vrhnout. Na svou obranu proto Necrontyr začali vytvářet mutanty svého vlastního druhu s Lidmi, které ovládli, bytosti Lidem známé jako Pariahové. Tyto bytosti bez duše jsou ideální pro lov jak Zotročitelů, tak vlastníky warpových sil mezi Slann a rasami jejich potomků. Nedávno se však objevila překážka, když Eldaři ze Světoletu Alaitoc před Necrontyr svět s chrámem Zabijáků Culexus ukryli.

Jeviště pro střetnutí dvou nejstarších ras, které rozhodnou o budoucnosti galaxie, je znovu postavené. Tentokrát však Slann hodlají být připravení.

Comments
fioricet online pharmacy
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2007-12-15 10:50:51
flagyl alcohol is about flagyl alcohol. alprazolam is about the stability of alprazolam. pancreatic cancer is about pancreatic cancer. retin a is about retin a. alprazolam is about alprazolam. valium site is about valium. restoril is about restoril. steroid is about steroid. albuterol is about albuterol. cleocin site is about cleocin. clomid online is about clomid online. fioricet online pharmacy is about fioricet online pharmacy.
wellbutrin no prescription
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-03 14:02:46
cheap soma is about cheap soma. synthroid is about synthroid. cheap fioricet site is about cheap fioricet. skin care is about skin care. withdrawal symptoms is about withdrawal symptoms. clonazepam order is about clonazepam order. drug valium is about drug valium. plavix drug site is about plavix drug. amoxicillin is about amoxicillin and tylenol. buy vicodin online site is about buy vicodin online. wellbutrin side effects is about wellbutrin side effects. wellbutrin no prescription is about wellbutrin no prescription.
hoodia drug information
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-09 07:16:39
alprazolam is about alprazolam effects side. oxycodone withdrawl is about oxycodone withdrawl. lexapro medication is about lexapro medication. levitra is about levitra compared. street price of soma is about street price of soma. zoloft paxil site is about zoloft paxil. diazepam is about diazepam medication. ultram is about ultram er 300. flagyl dose is about flagyl dose. online oxycodone is about online oxycodone. hydrocodone is about hydrocodone apap. hoodia drug information site is about hoodia drug information.
alprazolam cod
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-14 16:43:16
lamisil online lamisil online blog. levaquin 500 levaquin 500 blog. herpes simplex herpes simplex blog. ciprofloxacin drug medication ciprofloxacin drug medication blog. cheap ambien online site cheap ambien online blog. prednisone site prednisone blog. provigil online provigil online blog. online zolpidem site online zolpidem blog. lorazepam buy site lorazepam buy blog. adipex pharmacy adipex pharmacy blog. percocet 30 percocet 30 blog. acetaminophen codeine elixir acetaminophen codeine elixir blog. alprazolam alprazolam cod blog.
zofran im
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-18 17:15:42
100 mg clomid 100 mg clomid blog. ambien online pharmacy site ambien online pharmacy blog. pure health hoodia pure health hoodia blog. ambien ambien online order cheapest blog. accutane minocycline side effects blog. cheap oxycodone cheap oxycodone blog. alprazolam solubility alprazolam solubility blog. tramadol hcl 50 hcl mg tablet tramadol blog. norco without prescription norco without prescription blog. allergic amoxicillin antibiotic reaction allergic amoxicillin antibiotic reaction blog. valium online valium online blog. provigil depression provigil depression blog. zofran im zofran im blog.
zolpidem ambien online europe
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-21 19:18:28
lasix generic lasix generic blog. clonazepam description clonazepam description blog. somas yoga cl somas yoga cl blog. generic form of plavix generic form of plavix blog. accutane accutane acne blog. provigil heart provigil heart blog. hoodia research hoodia research blog. prozac side effects prozac side effects blog. vicodin photo vicodin photo blog. brand name brand name blog. aldara for warts aldara for warts blog. propecia street price propecia street price blog. zolpidem zolpidem ambien online europe blog.
synthroid order
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-25 06:44:48
generic ambien generic ambien blog. buy carisoprodol online site buy carisoprodol online blog. cytotec side effects cytotec side effects blog. paxil paxil blog. petit mal petit mal blog. tadalafil side effects tadalafil side effects blog. zofran rescue dose zofran rescue dose blog. clomid and twins clomid and twins blog. xanax wiki site xanax wiki blog. lamisil liver site lamisil liver blog. zithromax z pack site zithromax z pack blog. liquid codeine liquid codeine blog. synthroid order synthroid order blog.
cheap fioricet online
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-01-28 22:37:22
zofran rescue dose zofran rescue dose blog. levitra experiences levitra experiences blog. bupropion loss weight wellbutrin bupropion loss weight wellbutrin blog. adipex online consultation adipex online consultation blog. tramadol ultram tramadol ultram blog. african hoodia gordonii african hoodia gordonii blog. cipla viagra cipla viagra blog. purchase inderal purchase inderal blog. buying levitra online buying levitra online blog. flagyl medication flagyl medication blog. cheap diflucan cheap diflucan blog. acne treatments site acne treatments blog. cheap fioricet online cheap fioricet online blog.
tramadol withdraw
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-02-03 01:03:28
flagyl addiction site flagyl addiction blog. cheap ativan cheap ativan blog. diazepam result diazepam result blog. oxycontin detox oxycontin detox blog. ripped fuel definition ripped fuel definition blog. adipex adipex result blog. cipro antibiotic site cipro antibiotic blog. corona norco unified school corona norco unified school blog. diflucan vaginal yeast infection site diflucan vaginal yeast infection blog. inderal 160 mg inderal 160 mg blog. norco drug norco drug blog. clonazepam with and omeprazole site clonazepam with and omeprazole blog. tramadol tramadol withdraw blog.
cipro side effects
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-02-09 14:12:26
adipex diet pill adipex diet pill blog. purchase paxil site purchase paxil blog. valtrex drug interactions site valtrex drug interactions blog. viagra addiction viagra addiction blog. what is butalbital apap what is butalbital apap blog. discount lorazepam site discount lorazepam blog. rx levitra rx levitra blog. birth defects birth defects blog. tylenol w codeine tylenol w codeine blog. valium dose valium dose blog. tenuate cheap tenuate blog. vicodin vicodin blog. cipro side effects cipro side effects blog.
prices for differin
Written by Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. on 2008-02-13 21:00:14
levitra using levitra blog. estradiol side effects estradiol side effects blog. imitrex for sale imitrex for sale blog. clonazepam dose clonazepam dose blog. diazepam street price of diazepam blog. street price of imitrex street price of imitrex blog. bactrim ds tablet bactrim ds tablet blog. inderal drug information inderal drug information blog. drug information drug information blog. hoodia gordonii plus site hoodia gordonii plus blog. nystatin dose nystatin dose blog. piroxicam dose piroxicam dose blog. prices for differin prices for differin blog. 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Pevnosť
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.